امروز شنبه 5 خرداد 1397

شرکت زیست فناور سبز در یک نگاه

 


 شرکت زیست فناور سبز با هدف توسعه فناوری های نوین کشاورزی در سال 1382 تاسیس شد. این شرکت با تولید کود زیستی فسفاته بارور-2 که نتیجه زحمات روزافزون پژوهشگران ایرانی در سالیان متوالی است، قدم به عرصه کشاورزی ایران گذاشت با این امید که بتواند به سهم خود گامی در مسیر توسعه پایدار کشاورزی ایران بردارد.

 

خرید آنلاین محصولات شرکت

 Content

یادآورها