امروز شنبه 5 خرداد 1397

طرح ترویج مردمی

این طرح به منظور گسترش معرفی و فرهنگ‌سازی استفاده از کود زیستی فسفاته بارور-2 در استان‌های مختلف کشور به اجرا در می‌آید.
هدف از این طرح گسترش استفاده از کود‌های زیستی و تولید محصول سالم، کاهش مصرف کود‌های شیمیایی فسفاته (کود سیاه) و در نهایت کاهش وابستگی به واردات این کود است. بدین لحاظ نیاز به آموزش افرادی است که بتوانند فرهنگ استفاده از این کود را به داخل مزارع و باغات این کشور پهناور کشانده و مصرف آن را در مناطق مختلف ایران فرا‌گیر سازند.
برای انجام این طرح، شرکت زیست فناور سبز از بین اعضای محترم شبکه گسترده یاوران زیست فناوری افراد واجد شرایط را برمی گزیند.در این طرح افراد منتخب پس از گذراندن دوره آموزشی که توسط واحد آموزش شرکت زیست فناور سبز به صورت مکاتبه‌ای انجام می‌گردد و برگزاری آزمون و مصاحبه‌های مربوطه آماده برگزاری کلاس‌های ترویجی می‌گردند. هزینه های برگزاری این کلاس‌ها توسط شرکت تامین می گردد.
متقاضیان شرکت در طرح ترویج مردمی می‌توانند درخواست کتبی خود به هراه فرم تکمیل شده به ایمیل شرکت ارسال فرمایند.

 Info@greenbiotech-co.com
 
Content

یادآورها