امروز شنبه 5 خرداد 1397

مشاوره برای انجام تحقیقات

واحد تحقیق و توسعة شرکت زیست فناور سبز به اشخاصی که در خصوص محصولات شرکت تحقیق می‌کنند و یا در صدد اجرای هرگونه طرح تحقیقاتی، پایان‌نامه‌ و آزمایش بر روی محصولات شرکت می‌باشند، خدمات زیر را ارائه می‌نماید:


1. ارسال محصول مورد نیاز به صورت رایگان.
2. ارسال اطلاعات کامل تحقیقات انجام شده و منابع علمی.
3. ارائة مشاوره در راستای اجرای مطلوب طرح.
Content

یادآورها