امروز شنبه 5 خرداد 1397

شرکت زیست فناور سبز

تاریخچه
شرکت زیست فناور سبز با هدف توسعه فناوری های نوین کشاورزی در سال 1382 تاسیس شد. این شرکت با تولید کود زیستی فسفاته بارور-2 که نتیجه زحمات روزافزون پژوهشگران ایرانی در سالیان متوالی است، قدم به عرصه کشاورزی ایران گذاشت با این امید که بتواند به سهم خود گامی در مسیر
توسعه پایدار کشاورزی ایران بردارد.

هدف
توسعه فناوری و استفاده از آن در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی 

ارزش‌ها
• رعایت صداقت و امانت در ارتباط با صاحبان فناوری
• رعایت درستی و راستی در عرضه فناوری ها و تولید محصولات
• رعایت استانداردهای کیفی بالا در خدمات و محصولات عرضه شده
• توسعه مستمر و بهره گیری از فناوری های زیستی قابل رقابت در سطح جهانی
• استفاده از فناوری های توسعه داده شده در کشور در وهله اول و سپس در سطح جهان

مزیت‌های شرکت
• دسترسی به منابع علمی دانشگاهی اعم از نتایج پژوهشی خام یا پرورده
• دراختیارداشتن تیم های ورزیده فنی و پژوهشی
• امکان تامین مالی پروژه های توسعه فناوری
• دسترسی داشتن به بازارهای داخلی و منطقه ای به ویژه از طریق شبکه نمایندگی های شرکت در سراسر کشور و منطقه

استراتژی
1. جذب، استفاده و به کارگیری زیست فناوری های نوین کشاورزی که از نظر کیفی در سطح بین المللی باشند
2. همکاری با توسعه دهندگان تکنولوژی در جهان

حوزه کاری شرکت

توسعه فناوری از مراحل پایانی پژوهش تا عرضه فناوری و به تولید رساندن آن در زمینه های مختلف زیست فناوری کشاورزی
 
Content

یادآورها