امروز شنبه 5 خرداد 1397

طرح تجارت الکترونیک

هر کجا هستید، باشید           این سرزمین مال شماست

سبزی جنگل و دشت               بسته به افکار شماست

داشتن ایرانی سبز و آباد         آرزوی دیرینه شرکت ماست

با هدف پیشبرد کشاورزی پایدار با استفاده از فناوری های زیستی، شرکت زیست فناور سبز به منظور صرفه جویی در هزینه و زمان مصرف کنندگان اقدام به راه اندازی بخش تجارت الکترونیک محصولات خود کرده است.
یکی از اهداف  طرح تجارت الکترونیک استفاده از توان فکری و مهارت های دانشجویان و علاقه مندان به این طرح در ترویج محصولات زیست فناوری  می باشد. لذا بر آن آمدیم تا برای ترغیب هر چه بیشتر متقاضیان شرکت در این طرح تسهیلاتی در نظر گرفته و همگام با  افزایش فعالیت این عزیزان میزان این تسهیلات افزایش نیز خواهد یافت.
امید است تا با همکاری در طرح تجارت الکترونیک شرکت زیست فناور سبز و ترویج و توزیع  محصولات زیستی، شما هم سهمی در کشاورزی پایدار داشته و همه با هم به ایرانی سبز بیاندیشیم.
Content

یادآورها