امروز شنبه 5 خرداد 1397

تماس با سایت تجارت الکترونیک

نشانی شرکت: تهران، میدان فاطمی، خیابان بیستون، خیابان بوعلی سینا غربی، پلاک 47، واحد 10 کد پستی 1431653433

 

تلفن همراه مدیر اجرایی طرح تجارت الکترونیک: 09373636150 (خانم مهندس رستگاری)

 

نشانی پست الکترونیک:  esales@greenbiotech-co.com


وب سایت: http://www.greenbiotech-co.com/Sales/Default.aspx
Content

یادآورها