امروز شنبه 5 خرداد 1397

توضیحات دوره آموزشی پیش نیاز ثبت نام در سایت تجارت الکترونیک

کلیه کاربران محترم سایت تجارت الکترونیک شرکت زیست فناور سبز می بایست مراحل کوتاه آموزش الکترونیک را طی نمایند و پس از موفقیت در این بخش، ثبت نام آنها در سایت تایید و امکان خرید با تخفیف و معرفی افراد دیگر به سایت برای آنها فراهم می شود.

انشالله در آینده نزدیک این آموزش به صورت الکترونیکی و در طی مراحل ثبت نام صورت می پذیرد.

به منظور هماهنگی کلیه علاقمندان طرح تجارت الکترونیک و داشتن اطلاعات کافی آنها در ترویج و فروش محصولات، لازم است که کاربران عضو طرح با محصولات و نحوه ترویج آنها آشنایی مختصری داشته باشند که این آموزش جهت اطمینان از این موضوع انجام می پذیرد.

برای این منظور لازم است علاقمندان 3 جزوه زیر را مطالعه نمایند. سوالاتی از همین جزوات طرح شده اند. از اینکه جهت تایید ثبت نام خود در سایت تجارت الکترونیک حوصله به خرج داده و در این دوره آموزشی شرکت می نمایید از شما سپاسگزاری می نماییم.

گفتنی است کسانی که این دوره کوتاه مدت آموزشی را طی نمایند، گواهی پایان دوره از شرکت دریافت خواهند کرد.

1- جزوه معرفی کود زیستی فسفاته بارور-2

2- جزوه معرفی کود زیستی ازته نیتروکارا

3- جزوه ترویجی ویژه مروجین سایت تجارت الکترونیک
Content

یادآورها