امروز شنبه 5 خرداد 1397

ماموریت

  • جستجوی ایده‌های جدید در زمینه های مختلف زیست فناوری کشاورزی جهت تجاری سازی آنها
  • امکان سنجی، پیشبرد تحقیقات و اجرای ایده‌ها تا مرحلة تولید صنعتی
  • ارائه محصولات جدید در زمینه های مختلف زیست فناوری
  • تحقیق و ارایه راهکارهای مناسب جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات شرکت
  • انجام تحقیقات تکمیلی در زمینه محصولات شرکت
  • ارایه آخرین اطلاعات، مقالات و نتایج تحقیقات انجام شده در مورد محصولات شرکت
  • پشتیبانی از تحقیقات، پایان‌نامه‌ها و آزمایش‌های در حال اجرا و انجام شده در زمینه محصولات شرکت
  • بررسی و بهینه سازی فرآیندهای ستادی و عملیاتی شرکت
  • گسترش بازار داخلی و خارجی محصولات شرکتContent

یادآورها