امروز شنبه 5 خرداد 1397

روش های مصرف

هر بسته کود زیستی فسفاته بارور-2 زراعی برای یک هکتار است. با توجه به وسایل موجود، سطح زیرکشت و نحوه کشت در هر منطقه، می‌توان یکی از شیوه‌های زیر را برای مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 به کار گرفت. در صورت استفاده از کود شیمیایی (حتی الامکان طبق توصیه ی آزمایشگاه خاکشناسی)، در قطعاتی که از کود زیستی فسفاته بارور-2 استفاده می‌شود، مصرف کود شیمیایی فسفاته (کود سیاه) را به نصف کاهش دهید.

روش 1 (بذرمال)
محلول صاف شده کود زیستی فسفاته بارور-2 را در یک سمپاش دستی بریزید بذرهای مورد نیاز برای یک هکتار را در سایه روی نایلونی بریزید و محلول کود را روی آن بپاشید و آن را با وسیله ای کاملاً مخلوط نمایید. در صورت کاشت بذر به وسیلة ردیف کار، میتوانید پس از ریختن هر نصف کیسه بذر در مخزن ردیف کار، مقدار مورد نیاز محلول بارور-2 را روی بذرها بپاشید و کمی مخلوط کنید. توجه داشته باشید که بذور تا اندازه ای مرطوب شوند که بذر کار دچار مشکل نشود پس از آن بذرها را بکارید.

           

          

• روش 2 (هنگام انتقال نشاء‌ یا قلمه‌)
برای گیاهانی که دارای نشاء یا قلمه هستند، هنگام انتقال نشاء‌ یا قلمه‌ها به زمین اصلی، در یک تشت یک بسته کود زیستی بارور-2 را به 20 لیتر آب افزوده و کاملا به هم بزنید. در هنگام انتقال نشاء‌، ریشه‌های نشاء را به مدت چند ثانیه به محلول کود بارور-2 آغشته کرده و سپس به زمین اصلی انتقال دهید.

• روش3 (به همراه آبیاری یا سرک)
1. در روش آبیاری کرتی (غرقابی): برای آبیاری هر هکتار یک بسته کود زیستی فسفاته بارور-2 را در یک بشکه آب حل کنید و آن را در مسیر آبیاری قرار دهید. هنگامی که آب به اواسط زمین رسید، شیر بشکه یا سوراخ آن را باز کنید تا محلول حاوی کود زیستی فسفاته بارور-2 به تدریج وارد آب شده و به همه کرت یا ردیف ها برسد.


 

2. در سیستم آبیاری قطره‌ای: مقدار مورد نیاز محلول بارور-2 صاف شده را در مخزن کود یا در استخر آبیاری بریزید.

لازم به ذکر است تجربیات قبلی نشان می‌دهند بهترین نتیجه زمانی به دست می‌آید که بارور-2 رادر زمان کاشت به روش 1 یا 2 و بار دیگر در زمان 6 تا 8 برگی به روش 3 برای گیاهان استفاده نمایید.

 

فیلم  آموزش روش مصرف برای گیاهان زراعی

کیفیت بالا (88 مگابایت)

کیفیت پایین (47 مگابایت)

فرمت 3gp برای موبایل (12 مگابایت)

 
Content

یادآورها