امروز شنبه 5 خرداد 1397

معرفی

کود زیستی بارور-2 ویژه درختان، حاصل پژوهش 8 ساله گروهی متشکل از 25 نفر پژوهشگر در جهاد دانشگاهی واحد تهران می باشد. این کود حاوی دو نوع باکتری حل کننده فسفات می باشد که با استفاده از دو سازوکار ترشح اسیدهای آلی و آنزیم فسفاتاز باعث حل ترکیبات فسفره نامحلول و در نتیجه قابل جذب شدن آن برای گیاه می گردند. در فرایند معرفی این کود، ابتدا باکتری های حل کننده فسفات معدنی و آلی با استفاده از دو روش غربالگری جداسازی شد. سپس باکتری های تحت آزمایش های متعددی مانند بررسی مقاومت آنها به تنش های محیطی مانند دما، شوری، قلیاییت و قابلیت رقابت با ریزسازواره های دیگر قرار گرفتند. در نهایت با توجه به آزمایش های مشاهده ای در باغ های مختلف، مقدار مصرف و نحوه های مصرف برای درختان تدوین گردید. نتایج حاکی از این بود که این باکتری ها به خوبی قادرند اسیدیته 5 تا 11 و 5/3 درصد (54 دسی زیمنس بر متر مربع) شوری را تحمل نمایند. در باغات، کود زیستی فسفاته بارور-2 ویژه درختان، به مقدار یک گرم برای هر درخت مصرف می شود. وجود چنین شرایطی باعث شده تا بتوان این کود را در طیف گسترده ای از خاک های ایران و در محصولات گوناگون زراعی و باغی به کار برد.

مزایا:
کاهش حداقل ۵۰ درصد مصرف کود‌های شیمیایی فسفاته
افزایش عملکرد و کیفیت محصولات
کاهش هزینه نسبت به کود شیمیایی فسفاته
تولید محصول سالم
مقاوم شدن درختان در برابر بیماریها و سرمازدگی
نگهداری و حمل و نقل بسیار آسان
روش مصرف آسان

 

 

خرید اینترنتی

 

فیلم  معرفی کود زیستی فسفاته بارور-2

کیفیت بالا (72 مگابایت)

کیفیت پایین (40 مگابایت)

فرمت 3gp برای موبایل (23 مکابایت)
Content

یادآورها