امروز شنبه 5 خرداد 1397

روش های مصرف

روش چالکود برای درختان:

اگر چالکود دارید:

محلول غلیظ بارور-2 را در 100 لیتر آب رقیق کنید. برای هر درخت یک لیتر محلول رقیق شده را در چالکود پای درخت بریزید. همچنین میتوانید پس از ریختن محلول بارور-2،کود دامی را روی آن بریزید.

اگر چالکود ندارید:

با استفاده از وسیلة ای مانند کنگر کن یا دیلم در فاصله سایه انداز درخت، بسته به سن درخت دو تا چهار سوراخ به عمق 20 تا 40 سانتیمتر ایجاد کنید و یک لیتر محلول کود زیستی فسفاته بارور-2 را داخل سوراخها بریزید.

 

روش استفاده در نهال کاری:

هنگام نشاندن نهال، ریشه نهال را به محلول کود زیستی فسفاته بارور-2 آغشته کنید و سپس بکارید. حتی الامکان در پایان نهال کاری آبیاری انجام شود.

 

روش سرک (استفاده در آبیاری):

سیستم آبیاری غرقابی یا کرتی:

محلول غلیظ کود زیستی فسفاته بارور-2 را در 100 یا 200 لیتر آب رقیق کرده و در یک بشکه شیردار ریخته و در مسیر آبیاری قرار دهید. هنگامیکه آب به اواسط زمین زراعی یا باغ رسید، شیر بشکه را کمی باز کنید تامحلول به تدریج به همة قسمتهای زمین زراعی یا باغ برسد.

سیستم آبیاری تحت فشار و قطره ای:

محلول غلیظ کود زیستی فسفاته بارور-2 راصاف کنید و در مخزن کود یا استخر آبیاری بریزید.

 

توجه: در تمــامی روشها؛ در صــورت استفــاده از کـود شیمـیایی فسـفاته، مصـرف آن بـه نصـف مقـدار معمـول کاهش یابــد.

 

فیلم آموزش روش مصرف کود زیستی فسفاته بارور-2 برای درختان

کیفیت بالا (58 مگابایت)

کیفیت پایین (27 مگابایت)

فرمت 3gp برای موبایل (17 مگابایت)
Content

یادآورها