امروز شنبه 30 دی 1396

معرفی

کود زیستی بارور-2 ویژه درختان پسته حاوی دو نوع باکتری حل کننده فسفات می باشد که با استفاده از دو سازوکار ترشح اسیدهای آلی و آنزیم فسفاتاز باعث حل ترکیبات فسفره نامحلول و در نتیجه قابل جذب شدن آن برای گیاه می گردند. در فرایند معرفی این کود، ابتدا باکتری های حل کننده فسفات معدنی و آلی با استفاده از دو روش غربالگری جداسازی شد. سپس باکتری های تحت آزمایش های متعددی مانند بررسی مقاومت آنها به تنش های محیطی مانند دما، شوری، قلیاییت و قابلیت رقابت با ریزسازواره های دیگر قرار گرفتند. در نهایت با توجه به آزمایش های مشاهده ای در باغ های مختلف، مقدار مصرف و نحوه های مصرف برای درختان تدوین گردید. نتایج حاکی از این بود که این باکتری ها به خوبی قادرند اسیدیته 5 تا 11 و شوری تا 5/3 درصد (برابر 54 دسی زیمنس بر متر مربع) را تحمل نمایند. در باغات پسته، هر بستة 150 گرمی این کود زیستی برای صد درخت مصرف می شود.

 

مزایا:
کاهش حداقل ۵۰ درصد مصرف کود‌های شیمیایی فسفاته
افزایش عملکرد و کیفیت محصولات
کاهش هزینه نسبت به کود شیمیایی فسفاته
تولید محصول سالم
مقاوم شدن درختان پسته در برابر بیماریها و سرمازدگی
نگهداری و حمل و نقل بسیار آسان
روش مصرف آسان

 

خرید اینترنتی

 

فیلم  معرفی کود زیستی فسفاته بارور-2

کیفیت بالا (72 مگابایت)

کیفیت پایین (40 مگابایت)

فرمت 3gp برای موبایل (23 مکابایت)
Content

یادآورها